Thursday, 14 January 2016

Η αλήθεια πίσω από τις πιστοποίησειςΗ αλήθεια πίσω από τις πιστοποιήσεις

Καθώς παρατηρείται αύξηση των απαιτήσεων στον εργασιακό τομέα σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας  , είναι επόμενο να περιμένουμε αναλογικά και αύξηση των απαιτούμενων προσόντων.

Πως όμως μπορούμε να αποκτήσουμε αυτά τα προσόντα ?


Αγορά εργασίας και πιστοποιήσεις Ανεργία 


Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε σε 864.512 άτομα. Από αυτά 461.000 (ποσοστό 53,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 403.512 (ποσοστό 46,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,12%) και οι 517.636 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,88%). 
  Πηγή¨:http://www.isotita.gr/index.php/news/2135
 

Τάσεις στην αγορά εργασίας Συμφώνα με Μελέτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης CEDEFOP , προβλέπεται σταδιακή αύξηση των θέσεων εργασίας  , αλλά με αυξημένα προσόντα .

Η ζήτηση για δεξιότητες υψηλού επιπέδου αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τη συνολική

ζήτηση. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας προβλέπεται να δημιουργηθούν στην κατηγορία των

τεχνικών και των ασκούντων συναφή επαγγέλματα. 

Οπωσδήποτε, η αναλογία των ατόμων που εργάζονται σε θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης θα αυξηθεί. Το 2025, το 44,1% των απασχολουμένων θα εργάζεται σε θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, έναντι 41,9% το 2010 και 36,5% το 2000. Αντίστοιχα, η απασχόληση στα επαγγέλματα που δεν απαιτούν εξειδίκευση θα συνεχίσει και αυτή να αυξάνεται σταδιακά από 9,8%

το 2000 και 10,2% το 2010 σε 11,2% το 2025.

Ωστόσο, αναμένεται να αυξηθεί η πολυπλοκότητα ακόμη και των θέσεων εργασίας για τις οποίες

παραδοσιακά απαιτούνται χαμηλά ή καθόλου προσόντα . Η τεχνολογία θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στην αύξηση των απαιτήσεων.
 Ξεχωρίζοντας στην σύγχρονη αγορά εργασίας


Προσανατολισμός στα προσόντα που κάνουν την διαφορά


Ανάλογα με τον κλάδο που επιθυμούμε να εργαστούμε οι απαιτήσεις διαφέρουν.

Μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα με μια απλή αναζήτηση για τις θέσεις εργασίας που μας ενδιαφέρουν σημειώνοντας: 


·        Επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικότητα

·        Πρόσθετες απαραίτητες δεξιότητες

·        Επιθυμητές δεξιότητες
 Ο ρόλος των πιστοποιήσεων


Οι πιστοποιήσεις προσθέτουν κύρος στο βιογραφικό ενός υποψηφίου είτε για εύρεση εργασίας η και για προαγωγή , μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα αντικείμενο.

Ο υποψήφιος εξετάζεται και πιστοποιείται εάν κριθεί ότι οι γνώσεις του είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. 


Οι οργανισμοί που παρέχουν προγράμματα πιστοποίησης:

·        Πανεπιστήμια και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα

·        Εταιρείες που προσφέρουν εκπαίδευση στα προϊόντα  / υπηρεσίες τους.

·        Κρατικοί οργανισμοί Αξίζει να πιστοποιηθώ?Οι πιστοποιήσεις είναι ένας παράγοντας που μπορεί να κάνει την διαφορά , όμως είναι καλό να γνωρίζουμε :


·        Δεν αναγνωρίζονται όλες οι πιστοποιήσεις παντού

·        Κάποιες πιστοποιήσεις χρειάζονται ανανέωση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.  

·        Μια πιστοποίηση δεν αντικαθιστά ένα πτυχίο ή μεταπτυχιακό

·        Το κόστος εκπαίδευσης και εξέτασης μπορεί να είναι αρκετά υψηλό και χρονοβόρο.

·        Δεν είναι υποκατάστατο εργασιακής εμπειρίας .

·        Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα βρείτε άμεσα εργασία , οι εργοδότες κοιτάνε την συνολική εικόνα  ενός υποψηφίου και όχι απλά εάν έχει μια πιστοποίηση.Έχοντας τα παραπάνω κατά νου μην εξαπατάστε από παχιά λόγια του τύπου : 


 «Η πιστοποίηση Χ άλλαξε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων» ,

 «Η Χ πιστοποίηση είναι σίγουρο εφόδιο επιτυχίας»,

 Και άλλες τέτοιες υποσχέσεις…

Ας μην ξεχνάμε ότι οι φορείς – σχολές που προσφέρουν προγράμματα πιστοποιήσεων είναι κατά βάση ΠΩΛΗΤΕΣ και ο στόχος τους είναι απλά να πουλήσουν ένα κομμάτι χαρτί.Μια πιστοποίηση μπορεί να κάνει την διαφορά ΜΟΝΟ εάν ερευνήσουμε την αγορά εργασίας και συμπεράνουμε ότι πραγματικά αξίζει να διαθέσουμε τον χρόνο και τα χρήματα μας ώστε να πετύχουμε αυτό που ΕΜΕΙΣ θέλουμε.   
Monday, 19 January 2015

Create a Windows 7 system repair usb key

Before we start we need to make a bootable usb , you can download my free application here.

Go to this page and follow the instructions After the title

"Display hidden files and folders" 

Now you are ready !!!


Monday, 28 April 2014

A simple prank written with Autoit

Here i present to you a simple prank , the features :

 1. Random mouse movement and clicking
 2. Annoying beeping 
 3. Minimizes all windows
 4. It can disable keyboard and mouse input for 10 seconds ...
 5. Opens youtube.com , facebook.com , twitter.com or google.com with Internet Explorer....
 6. Ejection of CD trays ... (Old but always fun...)
 7. Displays a message box saying "Dude you are so PWNED..."
How it works ?

1) Get the prank.exe to a location where your friend won't see (C:\Windows\ is a good place)
2) Run the prank.exe like any other application
3) You will not see anything right away that's okay , just wait ..
4) The prank chooses a random amount of time 5 minutes minimum to 1 hour maximum to do any of it's features, that is repeated again and again making the life of your target difficult .

Some Warnings :

1) This is not a VIRUS . It is just a prank 
2) Please do not put it in the Startup folder it is a really annoying prank !!!

To deactivate it kill the prank process in the task manager.
If you reboot the computer the prank stops (unless you been naughty and you placed it in the Startup folder...)
Have fun :)   Download it here

note : i do not own the icon used in the application.

Friday, 4 April 2014

Why Microsoft products are full of Bugs?


Browsing over the Internet you will find numerous complaints about Microsoft products that are insecure , full of bugs and so on...
Lately many people state that Windows 8 is horrible and difficult to use.

While there is some truth behind those facts , the truth is that every piece of software is prone to flaws and especially the Operating Systems because they are complex and sophisticated software.


But why Microsoft products are so buggy?

The truth is that Microsoft is the Top vendor in the Operating systems market , making it a target for :
 • Malicious Hackers
 • Penetration Testers
 • Vulnerability Researchers
 • Software Pirates (Crackers )
 • Others
Having a large group of talented experts targeting Microsoft products it is only natural to find many bugs and vulnerabilities .

There is also some individuals that state that Mac OS and Linux are safer and have less bugs than Windows , that is an assumption usually made by ignorance , lets assume that Mac OS or Linux is the Most popular OS then just wait a few days (or less) and you will see how many bugs and vulnerabilities are going to get discovered …

Windows is the primal target for many years and that makes it better and more secure , as bugs are discovered solutions are getting implemented resulting to an improved software.

 Is Windows 8 horrible ?

Lets think about the purpose of Windows 8 , it is an OS that is developed to get used by devices with touch screen not Desktops , while you can use it for Desktop use you can experience why people are getting so annoyed by it, another reason is that it is different than Windows 7 and many people just do not want to learn something new and complain instead.

Windows 8 is made for Tablets , Smart phones and PCs with touch screen also the security and performance are greatly improved .

Windows also has the best Hardware support. (try Mac OS or Linux to experience it if you do not believe me )


At the end if you do not like Windows DON'T USE IT !!!

Wednesday, 22 January 2014

A Simple Java Class for a MySQL Database

Hello , today i will share with you a Simple Java class used for MySQL aware programs . This class will help you to understand and use simple MySQL queries : select and insert .

You can download the source code here !!!


Before you proceed you will need to : 

 • Install MySQL server
 • Create a user and a password to use
 • Create a  MySQL database : in the mysql console write the following with out the quotes : "CREATE DATABASE dbExample; " then "USE dbExample; " now you will create a simple table to perform your tests " CREATE TABLE myTable (
  id int not null auto_increment,
  name varchar(30) not null,
  surname varchar(30) not null,
  phone varchar(30) not null,
  email varchar(30) not null,
  primary key (id));"
 • Now we have a database and a Table but we have no Data inside :( lets make some data for our database using Java!  (i use NetBeans by the way ) 
 • Unzip the file you downloaded if not already :D
 • Click Open a Project, find and select sqlProgramm
 •  Add the MYSQL JDBC DRIVER in case it does not work : right click on Libraries (in your project) add Library
 • Now you are ready to perform queries using Java: in the SqlProgramm class write : 

 •  Now lets Make a Select all query :

you will see all the data stored in the table :)

Enjoy !!!

Note : You can edit the username and password for MySQL in the sqlQuery class 

In the next Tutorial we will have more functionality :
delete and update  

Saturday, 18 January 2014

Win 7 Optimization Script

Here you can download the script to optimize your windows 7 system.
Before you do anything :
 1. Make sure to do a System Restore point
 2. Download the script
 3. Unzip it
 4. Run the optimize_win7.reg
 5. Reboot your computer 
 6. See the difference your self :)


  What is this script ?


           This script is a .reg file it is a collection of tested settings that can optimize your Win 7 computer.
 1. The startup and shutdown times are reduced
 2. The hard disk (especially if non SSD) can perform better and faster.
 3. Programs that are not responding freeze for less time
 4. The start menu and the explorer are fasterThough i have checked this script in various machines there is always a risk to harm your computer. I have no responsibility for any problem or damage caused by this script.